PROTIV/ZA: O knjizi Predraga Krstića Esej o primatu minimalnog. Prilog zasnivanju negativnog angažmana
PDF

Kako citirati

Zaharijević, A. . (2021). PROTIV/ZA: O knjizi Predraga Krstića Esej o primatu minimalnog. Prilog zasnivanju negativnog angažmana. Kritika: časopis Za Filozofiju I Teoriju društva, 2(2), 439–446. преузето од https://kritika.ifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/77